Szanowni Państwo

Nazywam się Andrzej Szymański - jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa kanonicznego, absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL Jana Pawła II, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Za zgodą abpa Alfonsa Nossola, byłego Ordynariusza opolskiego, od 2005 r. prowadzę kancelarię prawa kanonicznego „Bona Fides”  przy   parafii  pw. św. Zygmunta i Jadwigi  Śląskiej w  Kędzierzynie  -  Koźlu,    w    ramach   której   udzielam   porad   osobom  starającym się przed sądami kościelnymi w kraju i za granicą o uzyskanie orzeczenia o nieważności zawartego przez nich małżeństwa katolickiego. Obecnie, widząc ogrom potrzeb, pragnę zaproponować pomoc większemu gronu zainteresowanych z terenu całego kraju.

free counters
Copyright © wojtix